Các Kỹ Năng Bằng Tiếng Anh

Kĩ năng là một trong những yếu tố ra quyết định thành công của hầu hết lĩnh vực. Bạn đã biết được bao nhiêu loại khả năng trong cuộc sống? Bạn đã có lần nghe về tài năng mềm chưa? chúng ta có biết các kĩ năng được ấy được viết trong giờ đồng hồ Anh như thế nào? cùng TOPICA Native khám phá từ vựng giờ đồng hồ Anh về các kĩ năng để sở hữu một hành trang rất tốt trong cuộc sống và công việc.

Bạn đang xem: Các kỹ năng bằng tiếng anh

1. Từ vựng tiếng Anh chủ đề kĩ năng

 Các loại kĩ năng trong công việc

Communication skills /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən skɪl/ tài năng giao tiếpComputer skills/ PC skills /kəmˈpjuː.tər skɪl /ˌpiːˈsiː skɪl/ tài năng vi tínhDecision-making skills /dɪˈsɪʒ·ənˌmeɪ·kɪŋ skɪl/ kỹ năng ra quyết địnhEvent management skills /ɪˈvent ˈmæn.ɪdʒ.mənt skɪl/ kĩ năng quản lí sự kiệnInternet Users Skills /ˈɪn.tə.net ˈjuː.zər skɪl/ khả năng sử dụng những ứng dụng mạngLeadership skills /ˈliː.də.ʃɪp skɪl/ năng lực lãnh đạoNegotiation skills /nəˌɡəʊ.ʃiˈeɪ.ʃən skɪl/ khả năng đàm phánProblem-solving skills /ˈprɒb.ləm sɒlvɪŋ skɪl/ Kỹ năng giải quyết và xử lý vấn đềPresentation skills /ˌprez.ənˈteɪ.ʃən skɪl/ năng lực thuyết trìnhPublic-speaking skills /ˈpʌb.lɪk ‘spiː.kɪŋ skɪl/ kỹ năng nói trước đám đôngQuantitative skills /ˈkwɒn.tɪ.tə.tɪv skɪl/ tài năng định lượngSales skills /seɪlz skɪl/ khả năng bán hàngTeamwork/ Collaboration skills /ˈtiːm.wɜːk/ kəˌlæb.əˈreɪ.ʃən skɪl/ tài năng làm vấn đề nhómTeaching/ Training skills /tiːtʃ /ˈtreɪ.nɪŋ skɪl/ khả năng đào tạoTime management skills /ˈtaɪm ˌmæn.ɪdʒ.mənt skɪl/ Kỹ năng quản lý thời gianWritten skills /ˈrɪt.ən skɪl/ kỹ năng viết

*

Từ vựng tiếng Anh những loại kĩ năng trong cuộc sống thường ngày đời thường

Academic/learning skills/ˌæk.əˈdem.ɪk/ ˈlɜː.nɪŋ skɪl/Kỹ năng về lòng tin học hỏiComprehension skills/ˌkɒm.prɪˈhen.ʃən skɪl/Kỹ năng chú ý toàn diệnInfluencing skills/ˈɪn.flu.əns skɪl/Kỹ năng gây hình ảnh hưởngInterpersonal skills/ˌɪn.təˈpɜː.sən.əl skɪl/Kỹ năng kết nốiMulticultural skills/ˌmʌl.tiˈkʌl.tʃər.əl skɪl/Kỹ năng thâu tóm văn hóaOrganization skills/ˌɔː.ɡən.aɪˈzeɪ.ʃən skɪl/Kỹ năng tổ chứcQuestioning skills/ˈkwes.tʃə.nɪŋ skɪl/Kỹ năng để câu hỏiResearch skills/rɪˈsɜːtʃ skɪl/Kỹ năng nghiên cứuRisk-taking skills/rɪsk teɪkɪŋ skɪl/Kỹ năng xử lý khủng hoảng

Các trường đoản cú vựng giờ Anh liên quan đến kĩ năng

Act as a team player /ækt æz ə tiːm ˈpleɪ.ər/ đùa đồng độiBusiness etiquette know-how /ˈbɪz.nɪs ˈet.ɪ.ket ˈnəʊ.haʊ/ gọi biết về nguyên tắc trong giao thiệpBuild bridges = Improve relationships /bɪld brɪdʒ/ ɪmˈpruːv rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/ Sự kết nốiBe able to lớn prioritize tasks /biː eɪ.bəl tuː praɪˈɒr.ɪ.taɪz tɑːsk/ Ưu tiên trong công việcConsensus building /kənˈsen.səs ˈbɪl.dɪŋ/ xây dựng được sự đồng lòngCreativity /kriˈeɪ.tɪv/ tư duy sáng tạoCritical thinking /ˈkrɪt.ɪ.kəl ˈθɪŋ.kɪŋ/ kỹ năng tập trungDetail orientation /ˈdiː.teɪl ˌɔː.ri.enˈteɪ.ʃən/ Định hướng chi tiết công việcFlexibility/ Adaptability/ˌflek.səˈbɪl.ə.ti/ /əˌdæp.təˈbɪl.ə.ti/Linh hoạt/ Dễ đam mê ứngHonesty/ˈɒn.ə.sti/Sự trung thựcRelationship-building /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp building/ sản xuất mối quan liêu hệSelf-motivation/ initiative/self ˌməʊ.tɪˈveɪ.ʃən/ ɪˈnɪʃ.ə.tɪv/ Sự nhà độngTake leadership role/teɪk ˈliː.də.ʃɪp rəʊl/ giữ vai trò lãnh đạoWork ethic/dependability /ˈwɜːk ˌeθ.ɪk/ dɪˌpen.dəˈbɪl.ə.ti/ tín nhiệm cậyWorking under pressure /wɜː.kɪŋ ʌn.dər ˈpreʃ.ər/ chịu đựng được áp lực công việc

2. Các mẫu câu cho những từ vựng trên

Môi trường mà chúng ta gặp các nhất những lời thoại về tài năng là trong môi trường giáo dục hoặc công việc. Dưới đây là một số mẫu mã câu minh họa cho những mẫu trường đoản cú vựng trên thường được gặp gỡ trong công ty hay những cuộc phỏng vấn:

How would you describe your communication skills?(Bạn tế bào tả năng lực giao tiếp của bản thân mình như nỗ lực nào?)A: How can I improve my time management skills?(Làm cách nào để nâng cấp kỹ năng làm chủ thời gian của mình?)B: Let’s prioritize work.

Xem thêm:

Before the start of the day, make a danh sách of tasks that need your immediate attention.(Hãy ưu tiên công việc. Trước khi bước đầu một ngày, hãy lập list các công việc bạn phải ưu tiên.)A: What is the importance of teamwork
?(Tầm đặc biệt quan trọng của thao tác làm việc nhóm là gì?)B: A teamwork environment promotes an atmosphere that foster friendship & loyalty.(Kĩ năng thao tác làm việc nhóm làm cho môi trường can dự bầu không khí mang đến tình bạn và lòng trung thành)A: What can you bring to a leadership role?(Điều gì giúp chúng ta có thể giữ vai trò lãnh đạo?)B: Communication. As a leader, I need khổng lồ be able khổng lồ clearly & succinctly explain to my employees everything from organizational goals to lớn specific tasks.(Giao tiếp. Là 1 nhà lãnh đạo, tôi cần phải có khả năng giải thích cụ thể và ngắn gọn mang lại nhân viên của chính mình mọi thứ, từ các mục tiêu của tổ chức đến những nhiệm vụ chũm thể)

Bài viết trên là bộ từ vựng giờ Anh cực bổ ích trong chủ đề kĩ năng, chúc bạ rất có thể áp dụng nó thành công xuất sắc trong cuộc sống. Sát bên đó bạn có thể “Bỏ túi ngay một cách dễ dàng” 150 chủ đề thông dụng không giống trong cuộc sống và công việc trong 6 tháng nhờ phương pháp hiệu quả tại đây.