Cách bỏ password trong excel 2010

Excel là 1 vẻ ngoài hỗ trợ người tiêu dùng soạn thảo văn bạn dạng, thống kê lại số liệu, tính toán nhanh hao theo hệ thống các bí quyết được lập trình sẵn …vv, bây chừ phần mềm nay được áp dụng thịnh hành cùng được đơn vị chế tạo nâng cấp phiên phiên bản thường xuyên. Lúc áp dụng bao hàm ngôi trường hợp bạn phải bảo mật thông tin tệp tin excel nên đặt password cho file rồi sau đó 1 thời hạn bạn mlàm việc lại File đó thì chẳng chú ý password đang đặt. Đừng lo, Excel những phiên bản 2007, 2010, 2013, năm 2016, 2019 phần lớn hỗ trợ người dùng giải pháp gỡ vứt được mật khẩu, hãy tham khảo cùng tuân theo khuyên bảo của nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Cách bỏ password trong excel 2010


Mục lục

2 2. Hướng dẫn gỡ quăng quật mật khẩu đăng nhập file excel 

1. Hướng dẫn đặt hoặc gỡ quăng quật password của sheet vào excel 

2. Hướng dẫn gỡ vứt mật khẩu đăng nhập tệp tin excel 

2.1.

Xem thêm:

Với Excel 2007

– Chọn ký kết hiệu Office trên thuộc phía trái, lựa chọn thẻ Prepare rồi cliông xã vào Encrypt Document

– Bảng Encrypt Document hiện hữu, chúng ta xoá loại số dưới password rồi chọn OK, sau đó ấn tổng hợp phím Ctrl + S nhằm giữ gìn là hoàn toàn.

*
*

3. Cách gỡ bỏ mật khẩu đăng nhập đến sheet khi bạn quên password

– Msống tệp tin cất sheet bị khoá

– Ấn tổ hợp phím Alt + F11 để msinh hoạt Visual Basic Editor, rồi cliông chồng vào sheet tất cả bảo mật

– Copy đoạn mã sau vào cột mặt yêu cầu Visual Basic Editor

Sub PasswordBreaker()

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then

MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name và “‘ is unprotected!”, vbInformation

Else

If MsgBox(“Sheet ‘” và ActiveSheet.Name và “‘ is protected, vày you want lớn unprotect it?”, _

vbYesNo + vbQuestion, “Unprotect Active sầu Sheet”) = vbNo Then Exit Sub

Dlặng i As Integer, j As Integer, k As Integer

Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer

Dyên i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer

Dyên ổn i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

On Error Resume Next

For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

ActiveSheet.Unprotect Chr(i) và Chr(j) và Chr(k) và _

Chr(l) và Chr(m) và Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) và _

Chr(i4) và Chr(i5) và Chr(i6) và Chr(n)

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Next: Next: Next: Next: Next: Next

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation

End If

End Sub

– Ấn F5 để chạy lệnh, một bảng thông tin chứng thực chạy tồn tại, bạn lựa chọn YES rồi hóng quá trình phá pass ra mắt là xong. 

4. Đặt mật khẩu đăng nhập đến sheet trong file excel 

– Mlàm việc tệp tin excel có Sheet bắt buộc bảo mật, tại Sheet kia chúng ta chọn mục Review nghỉ ngơi hàng bên trên thuộc của Excel rồi cliông xã vào mục Protect Sheet

– Bảng Protect Sheet chỉ ra, các bạn nhập Password rồi lựa chọn OK. 

– Bảng Confirm Password mở ra, các bạn nhập lại password 1 lần nữa là hoàn thành, lần sau mong đổi khác câu chữ của sheet bạn cần nhập đúng password nếu không sẽ không còn thể thay đổi được ngôn từ của sheet được bảo đảm.

Trên đây là đông đảo công bố về: Hướng dẫn gỡ quăng quật mật khẩu tệp tin excel phiên phiên bản 2010, 2013, năm nhâm thìn, 2019. Mong rằng, các bạn sẽ có thêm những kiến thức và kỹ năng hay, bổ ích sau khoản thời gian gọi xong nội dung bài viết này.