Cách Chụp Màn Hình Máy Htc

trên màn hình bạn có nhu cầu chụp, hãy triển khai một trong công việc sau: trên các điện thoại thông minh có Thanh điều hướng trên màn hình, vuốt thanh lịch khung trang bị hai tiếp đến chạm vào
*
. trên các điện thoại có các nút nhận thấy lực nhấn như thelaunchconference.com U12+, nhấn và giữ nút NGUỒN cho đến khi smartphone rung lên, sau đó chạm vào
*
bên trên Thanh điều hướng trong khi vẫn dìm nút NGUỒN. trong các smartphone như thelaunchconference.com U11 và mã sản phẩm cũ hơn, mặt khác nhấn và giữ NGUỒN cùng GIẢM ÂM LƯỢNG. Điện thoại chụp màn hình. Ở cuối màn hình, chạm vào Cuộn. liên tiếp chạm vào Cuộn để liên tiếp chụp nội dung còn sót lại của màn hình.

Bạn đang xem: Cách chụp màn hình máy htc

*

chạm vào sửa đổi để vẽ hoặc nhập văn bản trên ảnh chụp màn hình. Lúc vẽ, kéo ngón tay của doanh nghiệp lên thanh cuộn nhằm cuộn lên với xuống hình ảnh chụp màn hình.

Xem thêm:

*

" lng-section-all="All" lng-section-product="Sản phẩm" lng-section-vive-port="VIVEPORT" lng-section-blog="Blog" lng-section-support="Hỗ trợ" lng-section-magento="EC" lng-result-for="count Result for cat :" lng-result-for_plural="count Results for cat :" lng-view-more="View more count item" lng-view-more_plural="View more count items" lng-search="Tìm kiếm" lng-external-url-notice-message="Lưu ý rằng ai đang rời khỏi www.vive.com và sẽ tiến hành chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba. thelaunchconference.com Vive không kiểm soát điều hành thông tin tại ngẫu nhiên trang web mặt thứ bố nào được truy vấn từ www.vive.com. Trong gần như trường hợp, điện thoại thelaunchconference.com Vive sẽ không còn chịu trách nhiệm cho bài toán bạn sử dụng trang web của bên thứ ba." lng-new-releases="Mới phát hành" lng-app-type-all="Tất cả các" lng-app-type-vive="VIVE" lng-app-type-vive-focus="VIVE Focus" lng-app-type-vive-pro="VIVE Pro" lng-sticky-btn="Buy productName" lng-buy-now="Mua ngay" lng-all-accessories="Tất cả các" lng-check-out-now="Thanh toán" lng-nothing-in-bag="Your shopping bag is empty." lng-total-price-in-bag="Total price" lng-login="Login" lng-logout="Logout" lng-my-order="My order" lng-my-account="Tài khoản của tôi" lng-filter-and-sort="Filter and sort" lng-filter-by="Filter by" lng-sort-by="Sort by" lng-apply-setting="Apply setting" lng-comming-soon="Sắp xuất hiện" lng-sort-according-to="Sort According" lng-sort-latest="Latest" lng-sort-price-asc="Price Ascending" lng-sort-price-desc="Price Descending" lng-spec-price="Price" lng-all-product="Tất cả các" lng-view-all-product="View All Products" lng-starts-at="Starts at currencyprice" lng-from="From price" lng-smartphone="ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH" lng-smartphone_accessory="Smartphone Accessory" lng-service="Service" lng-certified="Certified" lng-vive="Vive" lng-accessory="Phụ kiện">