GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 1 HỌC KÌ 1 HAY NHẤT

1.

Bạn đang xem: Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Học Kì 1 Hay Nhất

a) Tổng nhị số là 100. Tỉ số của nhì số sẽ là (3 over 7) . Tìm nhì số đó.

b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của hai số là (4 over 9). Tìm hai số đó.

2. Một thúng đựng trứng con gà cùng trứng vịt bao gồm toàn bộ 116 quả. Số trứng kê bằng (1 over 3) số trứng vịt. Hỏi trong thúng tất cả bao nhiêu trái trứng kê,từng nào trái trứng vịt?

3. Vườn hoa ở trong phòng ngôi trường là hình chữ nhật gồm chu vi 160m với chiều rộng lớn bởi (2 over 3) chiều dài.

a) Tính chiều nhiều năm, chiều rộng lớn của vườn hoa kia.

Xem thêm: Cách Xem Tin Nhắn Trên Instagram Và Facebook, Cách Xem Tin Nhắn Yêu Cầu Trên Instagram

b) Người ta nhằm (1 over 24) diện tích vườn hoa có tác dụng lối đi. Hỏi diện tích lối đi bởi bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của nhì số đó là (3 over 7) . Tìm nhì số kia.

Ta gồm sơ đồ:

*
 

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 7 = 10 (phần)

Số nhỏ bé là: (100 imes 3 over 10 = 30)

Số lớn là: 100 – 30 = 70 hoặc (100 imes 7 over 10 = 70)

Đáp số: Số bé: 30

Số lớn: 70

b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của nhì số là . Tìm nhị số kia.

*
 

Bài giải:

Hiệu số phần đều nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

Số nhỏ bé là: (55 imes 4 over 5 = 44)

Số phệ là: 55 + 44 = 90 hoặc (55 imes 9 over 5 = 99)

Đáp số: Số bé:44

Số lớn: 99

2. Một thúng đựng trứng con gà và trứng vịt bao gồm tất cả 116 trái. Số trứng gà thông qua số trứng vịt. Hỏi vào thúng gồm bao nhiêu trái trứng con gà,bao nhiêu trái trứng vịt?

 

*

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)

Số trứng con gà đựng vào thùng là: 116 : 4 = 29 (trứng gà)

Số trứng vịt đựng trong thùng là: 116 – 29 = 87 (trứng vịt)

Hoặc : (116 imes 3 over 4 = 87) (trứng vịt)

Đáp số: Số bé: 29

Số lớn: 87

3. Vườn hoa trong phòng trường là hình chữ nhật có chu vi 160m cùng chiều rộng bằng (2 over 3) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng lớn của vườn hoa đó.

Bài giải

Tổng số phần cân nhau là : 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều dài và chiều rộng vườn cửa hoa là:

160 : 2 = 80 (m)

Chiều rộng lớn vườn hoa hình chữ nhật:

(80 imes 2 over 5 = 32(m))

Chiều nhiều năm vườn hoa hình chữ nhật:

80 – 32 = 48 (m) hoặc (80 imes 3 over 5 = 48,,(m))

Đáp số: Chiều rộng: 32m

Chiều dài: 48m

b) Người ta nhằm (1 over 24) diện tích S vườn cửa hoa làm cho lối đi. Hỏi diện tích lối đi bởi từng nào mét vuông?