HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN LỚP 9 TẬP 1 TRANG 28

Giải Toán lớp 9 trang 28, 29, 30 SGK Tập 1 bài 7: biến đổi đơn giản biểu thức đựng căn thức bậc nhị (tiếp theo), cung ứng các em học viên củng cố kiến thức và đọc rõ phương pháp giải những dạng bài bác tập vào sách giáo khoa.

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Giải Toán Lớp 9 Tập 1 Trang 28


Giải bài xích tập SGK Toán lớp 9 bài bác 7: biến đổi đơn giản biểu thức đựng căn thức bậc nhị (tiếp theo) được chúng tôi sưu tầm với đăng tải. Đây là giải thuật kèm phương thức giải hay các bài tập trong chương trình SGK Toán 9. Là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích giành cho các em học sinh và quý thầy cô giáo xem thêm và so sánh đáp án chính xác, sẵn sàng tốt cho vấn đề tiếp thu, đào tạo và giảng dạy bài học mới đạt hiệu quả.

Bài 7: biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

Giải bài tập SGK Tập 1 Toán 9 trang 28, 29, 30 

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 bài xích 7 trang 28:

Khử mẫu mã của biểu thức đem căn

*
*

Lời giải

*
*

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 bài xích 7 trang 29:

Trục căn thức làm việc mẫu:

*
*

Lời giải

*
*

Bài 48 (trang 29 SGK Toán 9 Tập 1): 

Khử mẫu của biểu thức rước căn

*
*

Lời giải:

(Ghi nhớ: Khử căn ở mẫu tức là nhân cả tử và mẫu mã với vượt số bao gồm chứa căn.)

*
*

Bài 49 (trang 29 SGK Toán 9 Tập 1): 

Khử mẫu mã của biểu thức lấy căn

*
*

Lời giải:

*
*
*
*
*
*

(do xy > 0 (gt) phải đưa quá số xy vào trong căn để khử mẫu).

Bài 50 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1): 

Trục căn thức ở mẫu mã với đưa thiết những biểu thức chữ đều phải sở hữu nghĩa

*
*

Lời giải:

*
*

Cách khác:

*
*

Bài 51 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1): 

Trục căn thức ở chủng loại với trả thiết các biểu thức chữ đều phải sở hữu nghĩa

*
*

Lời giải:

*
*

Bài 52 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1): 

Trục căn thức ở mẫu mã với trả thiết những biểu thức chữ đều sở hữu nghĩa

*
*

Lời giải:

*
*

Bài 53 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1): 

Rút gọn các biểu thức sau (giả thiết biểu thức chữ đều sở hữu nghĩa):

*
*

Lời giải:

*
*

d)

*
*

Bài 54 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1): 

Rút gọn gàng biểu thức sau (giả thiết các biểu thức chữ đều phải sở hữu nghĩa):

*
*

Lời giải:

*
*

Nhận xét: Cách có tác dụng thứ nhật (nhận dạng tử có thể phân tích thành nhân tử nhằm rút gọn gàng nhân tử kia với mẫu thích hợp hơn phương pháp làm lắp thêm hai (trục căn thức ở mẫu rồi thu gọn). Do trục căn thức ở mẫu rồi rút gọn vẫn thêm nhiều phép nhân.

Xem thêm: 1 Ly Bằng Bao Nhiêu Mm, Cm, M, Dm, Phân, Thước, Tấc? Đơn Vị Ly

*
*

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1): 

Phân tích thành nhân tử (với a, b, x, y là các số không âm)

*
*

Lời giải:

a) ab + b√a + √a + 1 = <(√a)2b + b√a> + (√a + 1)

= b√a(√a + 1) + (√a + 1) = (√a + 1)(b√a + 1)

*
*

= (√x - √y)(√x + √y)2

= (√x - √y)(√x + √y)(√x + √y)

= (x - y)(√x + √y).

Bài 56 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1): 

Sắp xếp theo máy tự tăng dần:

a) 3√5, 2√6, √29, 4√2 ; b) 6√2, √38, 3√7, 2√14

Lời giải:

*
*

Vì √24

*
*

Vì √38

*
*

⇔ 5√x - 4√x = 9 ⇔ √x = 9 ⇔ x = 81.

Ngoài ra các em học viên và thầy cô tất cả thể tìm hiểu thêm nhiều tư liệu hữu ích không thiếu các môn được cập nhật tiếp tục tại siêng trang của bọn chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ sau đây để download về Giải Toán lớp 9 SGK Tập 1 trang 28, 29, 30 bài xích 7: biến đổi đơn giản biểu thức đựng căn thức bậc hai (tiếp theo) file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!