Hàm Lấy Phần Dư Trong Excel

Trong các bảng tính số liệu nằm trong bảng tính Excel, một vài bài toán buộc phải dùng mang lại số dư của phép chia để kết phù hợp với nhiều hàm không giống để triển khai tính toán. Để lấy được phần dư của phép phân chia trong Excel họ sử dụng Hàm MOD. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp đỡ bạn làm rõ hơn về cú pháp tương tự như cách sử dụng hàm gian lận trong Excel trải qua các ví dụ cầm thể.

Bạn đang xem: Hàm lấy phần dư trong excel

1. Cấu tạo hàm MOD

Cú pháp hàm: =MOD (number; divisor)

Trong đó:

Number: đối số bắt buộc, là số bị chia.Divisor: đối số bắt buộc, là số chia.

Lưu ý:

Kết trái trả về sẽ thuộc dấu với divisorNếu divisor số là 0 thì hàm thủ thuật trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

Xem thêm:

2. Cách áp dụng hàm MOD

Ví dụ giả dụ ta yêu cầu lấy số dư của phép tính 5 chia 3. Áp dụng cấu trúc hàm mod như bên trên ta tất cả công thức tính như sau: =MOD(5;3)

Ta đang thu được công dụng là 2. Do 5 = 2 + (3 x 1)

*

Nếu ta đề nghị lấy số dư của -5 phân tách cho 3. Ta gồm công thức như sau: =MOD(-5;3)

Kết trái của phép tính trên sẽ là 1 do kết quả sẽ là số dương cùng dấu cùng với số phân tách là 3. Vào trường thích hợp này phép tính để lấy được tác dụng số dư đang là: -5 = (-2) x 3 + 1.

*

Nếu ta cần lấy số dư của 5 chia cho -3. Ta có công thức như sau: =MOD(5;-3)

Kết quả của phép tính trên sẽ là -1 do hiệu quả sẽ là số âm thuộc dấu với số phân tách là -3. Vào trường hòa hợp này phép tính để đưa được kết quả số dư đã là: 5 = (-2) x -3 – 1.

*

Nếu ta bắt buộc lấy số dư của -5 chia cho -3. Ta tất cả công thức như sau: =MOD(-5;-3)

Kết quả của phép tính trên đã là -2 do công dụng sẽ là số âm cùng dấu với số phân chia là -3. Vào trường đúng theo này phép tính để đưa được tác dụng số dư vẫn là: -5 = -3 – 2.

*

Nếu ta cần lấy số dư của 5 phân tách cho 0. Ta bao gồm công thức như sau: =MOD(5;0)

Lúc này hàm sẽ trả về lỗi #DIV/0! bởi trong toán học thiết yếu chia một vài cho 0 được.

*

Như vậy, nội dung bài viết trên đang hướng dẫn các bạn cách thực hiện hàm MOD để lấy số dư của phép chia trong Excel. Chúc chúng ta thành công!