TĂNG LƯƠNG HƯU TỪ THÁNG 1


Quốc hội quyết định lùi thời điểm cải cách tiền lương, ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995

Mức lương cùng phụ cung cấp của sĩ quan tiền quân đội năm 2022 như thế nào?

Lương các đại lý năm 2022 của công chức, viên chức là bao nhiêu?


*
*
*
*
Chỉ trả lương hưu, trợ cung cấp xã hội cho tất cả những người dân. Ảnh minh họa: TTXVN 

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao cồn (kể toàn bộ cơ thể có thời hạn tham gia bảo đảm xã hội từ bỏ nguyện, bạn nghỉ hưu trường đoản cú quỹ bảo hiểm xã hội nông dân nghệ an chuyển lịch sự theo quyết định 41/2009/QĐ-TTg về vấn đề chuyển bảo hiểm xã hội nông dân nghệ an sang bảo đảm xã hội trường đoản cú nguyện);

Quân nhân, công an quần chúng. # và bạn làm công tác cơ yếu đã hưởng lương hưu hằng tháng.

Bạn đang xem: Tăng lương hưu từ tháng 1

2. Cán cỗ xã, phường, thị xã quy định tại:

- Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một trong những chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm việc xã, phường, thị trấn và mọi người chuyển động không siêng trách ở cấp xã;

- Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi một vài quy định về cán bộ, công chức cung cấp xã cùng người vận động không siêng trách ở cung cấp xã, sống thôn, tổ dân phố;

- Nghị định 121/2003/NĐ-CP về chế độ, cơ chế đối với cán bộ, công chức nghỉ ngơi xã, phường, thị trấn;

- Nghị định 09/1998/NĐ-CP sửa thay đổi Nghị định 50/CP về chính sách sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang tận hưởng lương hưu, trợ cấp cho hằng tháng.

3. Fan đang hưởng trọn trợ cung cấp mất mức độ lao động hằng mon theo nguyên tắc của pháp luật; fan đang hưởng trọn trợ cấp cho hằng tháng theo:

- quyết định 91/2000/QĐ-TTg về vấn đề trợ cấp cho người đã hết tuổi lao đụng tại thời điểm xong xuôi hưởng trợ cung cấp mất mức độ lao động hằng tháng;

- đưa ra quyết định 613/QĐ-TTg về câu hỏi trợ cấp hằng tháng cho tất cả những người có từ đầy đủ 15 năm mang đến dưới đôi mươi năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động;

- Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng mon theo ra quyết định 206-CP về chế độ đối với công nhân mới giải phóng có tác dụng nghề nặng nề nhọc, vô ích sức khỏe nay già yếu bắt buộc thôi việc.

Xem thêm:

5. Quân nhân đang hưởng cơ chế trợ cấp hằng tháng theo ra quyết định 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối cùng với quân nhân tham gia kháng chiến chống đế quốc mỹ cứu nước tất cả dưới đôi mươi năm công tác trong quân đội đang phục viên, xuất ngũ về địa phương (được sửa đổi bởi đưa ra quyết định 38/2010/QĐ-TTg).

6. Công an nhân dân sẽ hưởng trợ cung cấp hằng tháng theo quyết định 53/2010/QĐ-TTg về cơ chế đối với cán bộ, chiến sĩ Công an dân chúng tham gia chống chiến kháng chiến chống mỹ cứu nước có dưới trăng tròn năm công tác làm việc trong Công an nhân dân sẽ thôi việc, phục viên về địa phương.

Theo đó, tăng lên 200.000 đồng/người/tháng so với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng mon từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng thêm bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo đảm xã hội, trợ cung cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng cho dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau thời điểm điều chỉnh theo giải pháp là căn cứ để tính kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cung cấp ở đông đảo lần kiểm soát và điều chỉnh tiếp theo.