SỬ DỤNG HÀM AND TRONG EXCEL

Excel cho thelaunchconference.com 365 Excel cho thelaunchconference.com 365 dành đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sử dụng hàm AND, một trong số hàm lô-gic, để xác định xem liệu tất cả các điều kiện trong một kiểm tra gồm là TRUE tốt không.

Bạn đang xem: Sử dụng hàm and trong excel

Ví dụ

*


Hàm AND trả về TRUE nếu toàn bộ các tham đối của hàm là TRUE, trả về FALSE nếu như một hoặc các tham đối là FALSE.

Một giữa những cách cần sử dụng thường chạm chán của hàm AND là để không ngừng mở rộng tính hữu ích của các hàm triển khai các kiểm nghiệm lô-gic. Ví dụ, hàm IF thực hiện kiểm nghiệm lô-gic rồi trả về một giá trị nếu kiểm định là TRUE với một giá trị khác nếu kiểm tra là FALSE. Bằng phương pháp dùng hàm AND làm cho đối số logical_test của hàm IF, bạn có thể kiểm nghiệm những điều kiện không giống nhau thay vị chỉ một điều kiện.

Cú pháp

AND(biểu_thức_logic1; ; ...)

Cú pháp của hàm AND có các tham đối sau đây:

Tham đối

Mô tả

Biểu_thức_logic1

Bắt buộc. Điều kiện đầu tiên mà bạn có nhu cầu kiểm nghiệm và có thể đánh giá chỉ là TRUE hoặc FALSE.

Biểu_thức_logic2, ...

Tùy chọn. Những điều kiện khác mà bạn muốn kiểm nghiệm, có thể đánh giá chỉ là TRUE hoặc FALSE, tối đa 255 điều kiện.

Chú ý

Các đối số yêu cầu định trị về những giá trị logic, chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc những đối số đề nghị là những mảng hoặc tham chiếu có chứa các giá trị lô-gic.

Xem thêm:

Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bạn dạng hoặc các ô trống, đều giá trị này được quăng quật qua.

Nếu dải ô được hướng đẫn không đựng giá trị lô-gic nào, hàm AND đã trả về giá chỉ #VALUE! .


Ví dụ

Dưới đấy là một số ví dụ thường gặp mặt về cách thực hiện AND riêng biệt và áp dụng kết hợp với hàm IF.

*

Công thức

Mô tả

=AND(A2>1;A21;A3

Tính toán tiền thưởng

Đây là một kịch phiên bản khá thịnh hành khi bọn họ cần đo lường và thống kê xem nhân viên bán hàng có đủ đk được thưởng hay không bằng cách sử dụng hàm IFAND.

*
=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)" loading="lazy">

=IF(AND(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0) – NẾU Tổng Doanh số to hơn hoặc bằng (>=) Doanh số mục tiêu Số người tiêu dùng lớn hơn hoặc bằng (>=) Số khách hàng tiềm năng thì nhân Tổng doanh thu với % Thưởng, nếu không thì trả về 0.

Bạn phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.

Chủ đề liên quan

Video: Hàm IF nâng cấp tìm hiểu cách sử dụng những hàm lồng trong bí quyết Hàm IF Hàm OR Hàm NOT Tổng quan về các công thức vào Excel cách tránh bí quyết bị hư Phát hiện nay lỗi trong bí quyết Phím tắt trong Excel Hàm lô-gic (tham khảo) Excel hàm (theo sản phẩm công nghệ tự bảng chữ cái) Excel hàm (theo thể loại)