Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm If Và Or

Excel là áp dụng văn phòng góp ích tương đối nhiều trong việc thống kê dữ liệu, người dùng hay thường xuyên xuyên thao tác với bảng tính. Hàm IF là hàm thường dùng nhiều nhất nhằm xử lý những yêu ước có đk khác nhau. Ở nội dung bài viết này, fan viết xin phía dẫn độc giả cách thực hiện hàm IF kết phù hợp với AND với OR nhằm xử lý các yêu cầu vấn đề nhiều đk khác nhau.

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm If Và Or


Cách sử dụng hàm IF & Google Sheet

Hàm IF and trong excel là gì?

Hàm IF là hàm điều kiện dùng để kiểm tra dữ kiện nào kia có vừa lòng một điều kiện được mang đến trước tuyệt không, sau đó sẽ trả về các giá trị tương ứng. Cú pháp của hàm IF sẽ là:

=IF(Điều kiện,”giá trị 1″,”giá trị 2″)

*

Hàm và là hàm logic được cho phép kiểm tra toàn bộ các đk trong hàm. Cú pháp của & sẽ là:

=AND(Điều khiếu nại 1, Điều kiện 2,… Điều khiếu nại n)

Khi bài xích toán rất cần phải kiểm tra nhiều đk mới đã tạo ra được những giá trị thích hợp hợp, thì ta vẫn sử dụng phối hợp 2 hàm này.

Hướng dẫn cách kết hợp hàm IF AND

Để triển khai các bài toán yêu cầu áp dụng hàm này. Ta đề xuất nhớ cú pháp của hàm IF & như sau:

=IF(AND(Điều khiếu nại 1,Điều khiếu nại 2,…Điều khiếu nại n),”giá trị 1″,”giá trị 2″)

Nếu tất cả các điều kiện trong hàm & đều đúng đắn thì sẽ hiển thị giá trị 1.

Ngược lại ví như không thỏa mãn nhu cầu một xuất xắc nhiều đk thì đang trả về quý hiếm 2. Sau đây là một ví dụ như về việc yêu ước phân nhiều loại học sinh phụ thuộc điểm định hướng và thực hành.

Ta tất cả bảng tính như bên dưới đây.

*

Ta phân tích bài bác toán, ví như cả điểm lý thuyết và thực hành thực tế trên 5 thì vẫn xếp nhiều loại Đạt, còn nếu tất cả điểm bên dưới 5 thì đã xếp nhiều loại không Đạt. Vậy nên cú pháp đã là: =IF(AND(D5>=5,E5>=5),”ĐẠT”,”KHÔNG ĐẠT”).

Hàm IF lúc này đang xếp loại học viên và hiển thị giá bán trị một là đạt nếu vừa lòng điều kiện cùng trả về giá trị 2 nếu như không thỏa mãn nhu cầu điều kiện. Hàm AND phối hợp 2 điều kiện là kim chỉ nan và thực hành thực tế phải to hơn hoặc bằng 5 tạo thành thành đk cho hàm IF.

Cách phối hợp hàm IF OR vào Google Sheet

Hàm IF OR trong excel là gì?

Gần giống như với hàm IF AND, áp dụng hàm kết hợp IF OR đang trả về hiệu quả TRUE (Đúng) nếu có ít nhất một trong các điều kiện thỏa mãn. Nếu như không thỏa toàn bộ các đk thì đã trả về FALSE (False).

Xem thêm:

Hướng dẫn cách phối hợp hàm IF OR

Để tiến hành các bài toán yêu cầu áp dụng hàm này. Ta đề xuất nhớ cú pháp của hàm IF and như sau:

=IF(OR(Điều khiếu nại 1,Điều kiện 2,…Điều khiếu nại n),”giá trị 1″,”giá trị 2″)

Nếu một trong số điều kiện trong hàm OR đúng đắn thì sẽ hiển thị quý giá 1.

Ngược lại nếu như không thỏa mãn toàn bộ các điều kiện thì sẽ trả về giá trị 2. Ví dụ sau đây yêu cầu xếp loại học sinh đậu hoặc rớt nhờ vào 2 bảng điểm.

Ta có bảng tính như bên dưới đây.

*

Ta phân tích bài toán, nếu như Điểm lần 1 hoặc điểm lần 2 to hơn hoặc bằng trăng tròn thì xếp loại “Đậu”, còn nếu cả 2 điểm hầu hết dưới 20 thì xếp một số loại “Trượt”.

Cú pháp tiến hành cho bảng tính như sau: =IF((OR(B2>=20; C2>=30));”Đậu”;”Trượt”).

Hàm IF khi này vẫn xếp loại học viên và hiển thị giá bán trị 1 là “Đậu” nếu vừa lòng điều kiện với trả về quý hiếm 2 là “Trượt” nếu không thỏa mãn điều kiện. Hàm OR bình chọn ít nhất một trong 2 giá bán trị thỏa mãn nhu cầu tạo đk cho hàm IF.

Tổng kết

Việc sử dụng hàm IF AND, IF OR là vô cùng thuận lợi và kết quả khi muốn giải quyết các yêu cầu bài toán đi kèm với nhiều đk khác nhau. Ao ước rằng bạn đọc sẽ có thể áp dụng những thủ thuật excel mang đến 2 hàm bên trên một phương pháp linh hoạt, để cung cấp trong các bước của mình.